پنتون رنگ سال 2018 را معرفی کرد

مؤسسه رنگ «پنتون»، رنگ سال 2018 را تعیین و معرفی کرد.

آقای لوری معوان رئیس شرکت پنتون هدف از تعیین رنگ برای هر سال را هدف گیری و جهت گیری بهتر طراحان گرافیست و همچنین طراحان مد و فشن جهت رفع نیازهای امروز جهان ما دانست.

طراحان و علامت های تجاری باید احساس کنند که توانایی استفاده از رنگ را برای الهام گرفتن و نفوذ را دارند، به عنوان افرادی که در سراسر جهان با رنگ، رنگ و جذابیت خود را تحقق می بخشند و تونایی خود را برای انتقال پیام ها و معانی عمیق می دانند .

رنگ سال 2018 را می توان یک لحظه ای در نظر گرفت که باعث بهبود روند هدایت طراحی استراتژیک جهان در نظر گرفت ، به همین جهت شرکت Pantone همه ساله یک رنگ را بعنوان رنگ سال در نظر می گیرد.

رنگ بنفش با درصدهای خاص بعنوان رنگ سال 2018 معرفی شده است .

Ultra Violet