تقویم و دفتر یادداشت خبرنگاری

کد محصول75001
نوع محصول تقویم و دفترچه یادداشت خبرنگاری 1397
قیمت محصول 7500 تومان
رنگ محصول مشکی
حداقل تعداد سفارش50 جلد

تقویم و یادداشت خبرنگاری 1397 :

تقویم های جیبی بدلیل پایین تر بودن قیمت تمام شده برای مصرف کننده هدیه ای پرطرفداری جهت تبلیغات بوده و هست .

برای کاربردی تر کردن آن هم یادداشت و هم جای نگه دارنده خودکار به آن اضافه شده است.

  • قابلیت حک لیزر روی جلد (با حک لیزر زمینه زیر چرم بصورت رنگی نمایان می شود)
  • دارای نگهدارنده خودکار